Miljø -Konsekvens-vurdering

I forbindelse med aktiviteter der tænkes at kunne påvirke Natura2000 områder eller andre sårbare marine områder, vil der ofte blive stillet krav om en miljøkonsekvensvurdering, for at sikre at de udlagte naturområders udpegningsgrundlag, dvs. en gunstig bevaringsstatus af arter der er grundlaget for de pågældende udpegninger.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Gennemførelse af basisbeskrivelser på baggrund af litteratur.
  • Gennemførelse af basisundersøgelser af miljøtilstanden og/ller målrettede undersøgelser af udpegningsarter.
  • Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger.

BioApp har mangeårig erfaring med udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med havbaserede anlægsarbejder og akvakultur i forbindelse med Natura 2000 områder.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email