VVM - redegørelse

VVM redegørelse

I tilknytning til større anlægsarbejder skal der udarbejdes en redegørelse over Vurdering af Virkninger på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse, hvis myndighederne vurderer at projektet er VVM-pligtigt. I redegørelsen skal der bl.a. foretages vurderinger af anlæggets indvirkning og konsekvenser på miljøet under etableringsfasen, driftsfasen og nedtagningfasen, ligesom der i redegørelsen skal angives forskellige alternativer og alternativernes konsekvenser for miljøet. Desuden skal det vurderes hvorvidt projektet samspil med andre aktiviteter i et givent område kan have en effekt på miljøet.

Samtlige konsekvenser, herunder også anlæggets påvirkning i forhold til samfundsmæssige forhold som landskabelige værdier, trafik, kulturhistoriske værdier, erhvervsudvikling m.v., skal belyses og vurderes.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Udarbejdelse af VVM redegørelser.
  • Udarbejdelse af fagspecifikke grundlag for VVM redegørelser.
  • Gennemførelse af basisbeskrivelser på baggrund af litteratur.
  • Gennemførelse af basisundersøgelser af miljøtilstanden.

BioApp har mangeårig erfaring i udarbejdelse af VVM redegørelser og/eller udarbejdelse af fagspecifikke basisbeskrivelser til støtte for vurderingsgrundlaget i udarbejdelse af VVM redegørelser.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email