Fisk i vandløb

BioApp har siden firmaets start gennemført undersøgelser af fiskene i vandløb i både Danmark og Grønland. Opgaverne varierer fra screeningsopgaver af fiskesamfundet over en gennemgang af artsdiversiteten til bestandsestimater af laksefisk. Indehaveren af BioApp har gennem opgaver tidligere i karrieren opnået et stor artskendskab til fisk i vandløb, hvilket sikre en høj kvalitet i artsbestemmelsen.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kvalitative beskrivelser af forekommende arters udbre­delse og hyppighed.
  • Kvantitative undersøgelser til beregning af mængden af indi­vi­der og individtæthed.
  • Specialundersøgelser af fiskepassagers og gydebankers funk­tion.
  • Rådgivning omkring restaurering af vandløb i relation til fiske­be­standen, bl.a. udlægning af gydegrus.
  • Beskrivelse og vurdering af vandløbenes fiske­vands­kvalitet.
  • Registrering af fiskefaunaen efter forskrifterne for den natio­nale overvågning NOVANA.

Erfaringer

BioApp har stor erfaring i fiskeundersøgelser i alle typer af vandløb, og sammen med et bredt udvalg af udstyr til befiskning af såvel helt små som store vand­løb, kan vi tilbyde assistance inden for alle typer fiskeundersøgelser. I store vandløbssystemer benytter vi en mindre RIB båd, hvor der sejles og befiskes nedstrøms. Vi kan derfor be­fi­ske store , på relativ kort tid, med hen­blik på at beskrive fiskefaunaens artssammensætning samt arternes udbredelse og relative hyppighed. Ved artsdiversitet befiskning i mindre vandløb anvendes en lille gummibåd, hvori generator, ensretterboks fiskeboks og er placeret. Herved er det muligt dagligt at befiske lange strækninger.

Bestandsestimater i mindre vandløb foregår typisk med en stationær opstilling, hvor en strækning på 100m gennemfiske flere gange.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email