Fysiskeforhold

Indehaveren af BioApp har siden 1999 beskæftiget sig med fysisk vandløbskvalitet i alle typer af vandløb. Og har på det seneste også henter erfaringer fra Grønland, hvor særligt de fysiske-kemiske målinger sammen med vandføringsmålingerne er afgørende i mange projekter.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kortlægning og beskrivelse af den fysiske vandløbskvalitet.
  • Registrering af faunaspærringer og forslag til løsning af disse.
  • Beskrivelse af fysiske problemer og årsagerne hertil.
  • Vurdering af de fysiske forhold i relation til vandløbets mål­sætning.
  • Udarbejdelse af forslag til forbedring af den fysiske vandløbskvalitet.
  • Undersøgelse og konsekvensvurderinger af foranstaltninger i vandløb.
  • Registrering af de fysiske forhold efter forskrifterne for den nationale overvågning NOVANA.

Erfaringer

På bag­grund heraf er vi i stand til at undersøge problemer med den aktuelle fysiske vandløbskvalitet og om­sæt­te resultaterne til forskrifter for nødvendige indgreb og forandringer. Der er i dag et påtrængen­de behov for at få forbedret de fysiske forhold i vandløbene, idet målsætningen mange af de danske vandløb ikke er opfyldt, især som følge af dårlige fysiske forhold. Med indførelsen af Vandhandleplanerne må det forventes, at der kommer øget fokus på den fysiske vandløbskvalitet for målsætningerne kan opfyldelse.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email