Vegetation i vandløb

BioApp har de seneste 5år gennem­ført undersøgelser af vegetationen i vandløb både i Danmark og Grønland, hvoraf størstedel af arbejdet har foregået i Grønland. Disse erfaringer er sammen med vegetationsundersøgelserne i danske søer, grundlaget for et solidt vandplante artskendskab.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kvalitative undersøgelser af plantearters udbredelse og hyp­pighed.
  • Kvantitative undersøgelser af arters og vegetationens hyppig­hed.
  • Registrering af vegetationen efter forskrifterne for den natio­nale overvågning NOVANA.

Erfaring

BioApp har erfaring i vegetationsundersøgelser i mindre vandløb, hvor vi har foretaget registrering og beskrivelse af vegetationens artssammensætning, udbredelse og hyppighed. Desuden kan vi sammen med de fysiske målinger beskrive vege­ta­tionens indflydelse på vandafstrømningen i vandløbene.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email