Ferskvand

BioApp har siden firmaets start gennemført biologiske undersøgelser søer, floder og elve i Grønland. Vi har erfaring med alle discipliner i ferskvand, fra udtagning og konservering af vandprøver til kemisk analyser, over invertebrat undersøgelser og bestandsestimater af fjeldørred, til automatiserede målinger. I søerne har BioApp erfaring med søopmåling og profilmålinger til identifikation af springlag. Da logistikken i Grønland til tider kan være udfordrende, har vi samlet et setup af udstyr, der gør feltarbejde selv i de vanskeligste områder muligt. 

Hvad kan vi tilbyde?

  • Bestandsestimater af Fjeldørred ved elektrofiskeri
  • Kortlægning af elve med fokus på spærring er for fjeldørrederne 
  • Undersøgelser af invertebrat-samfundene
  • Vandføringsmålinger
  • Målinger af fysisk-kemiske parametre
  • Udtagning af vandprøver til kemisk analyse
  • Opsætning og drift af automatiske vandprøvetager, b.la. ISCO 3700 samplere).
  • Profilmålinger i Søer
  • Sø-opmåling

Erfaring

BioApp har udført mange undersøgelser i Søer, elve og floder i Grønland i forbindelse med baseline indsamlingerne forud for minedrift.

I forbindelse med alle mineprojekter, dog med får undtagelser, bliver der genereret noget gråbjerg (tailings), dvs. et restprodukt som typisk ikke har nogen anvendelses mulighed. Gråbjerget blive nogle gange deponeret i søer. For at vurdere anvendeligheden af en sø som tailings sø skal der foretages en sø-opmåling for at fastlægge det tilgængelige volumen tilgængeligt. Da nogle stoffer i sedimentet vil vandre fra sedimentet ud i vandsøjlen vil nogle af de miljøfremmede stoffer (MFS) indehold i tailingen føres væk fra søen via elvene og ende i havet, der er endelig recipient. På sin vej gennem elvene kan nogle MFS have stor negativ effekt på de biologiske organismer. For at måle dette bliver der lavet undersøgelser af makrofauna og foretaget bestandsestimater af fjeldørred. For at vide hvor meget MFS der forlader søen bliver der foretaget målinger af vandføringen og udtaget vandprøver, hvor koncentrationer af den enkelte MFS elementer analyseres og den samlede mængde MFS kan beregnes.

BioApp har stor erfaring i at designe og udfører baseline programmer og erfaring med opsætning af et moniteringsprogram, og indehaveren har siden 2007 været involveret i mineaktiviteter i Grønland.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email