Offshore

Farvandet omkring Grønland kan groft inddeles i tre kategorier: det kystnære område, udenskærs- og indenskærsområderne. Det kystnære område strækker sig fra kysten ud til en vanddybde på 20-30 meters vanddybde. Indenskærsområdet er beskyttet af skær, holme og øer med typiske vanddybder fra 50-500 meter. Udenskærs er området uden beskyttelse fra skær, øer og holm direkte eksponeret for Nordatlanten og her kan vanddybderne være fra kysten 20-30 udfor småøerne til over 4000meter.

BioApp var i 2014-2016 involveret i firmaets første rigtige opgave på dybere vand, hvor indehaveren af BioApp fungerede som specialist i marinbiologi og togtleder. 

Hvad kan vi tilbyde?

  • Indsamling af alle biologiske organismer
  • Dybhavsfiskeri efter rejer, snekrabber, etc.
  • Udtagning af sedimentprøver - selv i området med mange klipper.
  • Infauna undersøgelser 
  • Videobesigtigelse af havbunden
  • Vandprøver 
  • Profilmålinger af vandsøjlen
  • Opmåling af havbunden særligt forud for anlæg af havneanlæg
  • Udarbejdelse af dybdekort 
  • Opsætning af AWAC (Acoustic Wave and Current Profiler)

Erfaring

‍BioApp har designet og udført offshore (indenskærs) undersøgelser i Grønland i forbindelse med baseline indsamlingerne forud for omlastning af malm ud for Grønlands kyst. Prøvetagningen omfattede dybhavsfiskeri efter dybhavsrejer og snekrabber, vandprøver, video optagelser af havbunden, sediment- og infauna prøvetagning og CTD profil-målinger med SeaBird sonde. Opgaven blev udført med charteret fartøj.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email