Terrestisk

BioApp har siden firmaets start gennemført indsamlinger af terrestriske organismer Grønland. De indsamlede organismer er senere blevet analyseret for at fastlægge niveauet af forskellige metaller og miljøfremmede stoffer. I de senere år har BioApp også forestået adskillelige botaniske undersøgelser. De kvalitative undersøgelser omfatter udarbejdelse af artslister langs udvalgte transekter i forbindelse med infrastruktur anlæg. De kvalitative undersøgelser omfatter en opgørelse af den relative forekomst af planterarter indenfor en m2. i forskellig habitattyper. 

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kvantitativ/kvalitative botaniske undersøgelser.
  • Indsamling af lav (lichener)
  • Kortlægning af plantesamfund/habitattyper
  • Optælling af pattedyr (rensdyr)

Erfaring

I forbindelse med alle miniprojekter stilles der krav om indsamlinger og analyse lichener (lav). Den indsamlede art er sne lav (Flavocetraria nivalis) der er godt til at akkumulere metaller og tilmed blive gammel. Da sne lav let kan forveksles med andre lav-arter, kræver det nogen erfaring at foretage en korrekt indsamling.

I Grønland findes der omkring 520 højerestående planter. Af disse er 32 arter er endemiske for Grønland, dvs. kun lever i Grønland. I den grønlandske flora er der 5 planter (orkideer) der skal passe særligt på. Orkideerne er endnu ikke truet, men er særlig sårbare. De botaniske undersøgelser har til hensigt at kortlægge floraen i et givent område og herved registre sårbare arter. Sådanne en kortlægning kræver viden om habitattype præference for det pågældende arter for at have mulighed for at finde de sårbare arter.

BioApp har stor erfaring i at designe og udfører baseline programmer og erfaring med opsætning af et moniteringsprogram, og indehaveren har siden 2007 været involveret i mødeaktiviteter i Grønland.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email