Biomanipulation

I kølvandet på udledningen af store mængder fosfor specielt i 1960érne og 70érne er der i 80érne og frem til i dag iværksat storstilede sø-restaureringsprojekter for at genetablere vandkvaliteten i danske søer. BioApp har stor erfaring med biomanipulation og kan rådgive i restaurering af søer gennem biomanipulation, og har fiskeredskaber til at foretage opfiskningsopgaver af selv store søer.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Opfiskning af skidtfisk i små og store lavvande søer.
  • Opfiskning af skidtfisk ved elektrofisker i tilløb/afløb i vinter perioden
  • Opfiskning af skidtfisk særlig brasen med nedgarn i deres gydeperiode
  • Beplantning af mindre områder med vegetation
  • Bygherrerådgivning i forbindelse med restaureringsprojekter

Igennem en længere årrække har mange danske søer være udsat for markant stigende næringsstofbelastning. Belastning startede allerede under industrialiseringen i begyndelse af dette århundrede, men tog for alvor fart da man begyndte at benytte fosforholdigt vaskepulver i 60’erne. Den store mængde fosfor resulterede i mange tilfælde i at den biologiske balance i søen blev rykket og derigennem at fiskesammensætningen ændrede sig til et samfund præget af fredfisk. 

Til projekter bliver der, alt efter søens beskaffenhed, anvendt landdragningsvod, bundgarn, stormaskede garn m.v. i de store åbne sø-arealer, og elektrofiskeri i den brednære zone i gydeperioden. I vinter perioden kan der i nogle opfiskes store mængder yngel af fredfisk i til- og afløb til søerne. Her anvender vi CE-godkendt elektrofiskeri og store ruser. 

BioApp råder over flere vod fra 150 m op til 500 meter. Voddene indhales med hydrauliske tromler monteret på pontonplatforme, som gør at de kan fragtes rundt til forskellige lokaliteter i søerne. Derudover råder BioApp også over spærregarn der med fordel kan anvendes til at inddele større søer i mindre områder.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email