Vegetation

Vegetation i søer

BioApp har deltaget i vegetation i søer over hele landet såvel som i Grønland. Indehaveren af BioApp deltog i 2002 i som assistent ved vegetationsundersøgelser i søer og har siden fungeret som dykker i dybe søer og også herigennem opnået et indgående artskendskab til vandplanter, i både dybe-.og lavvandede søer.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Undersøgelse og beskrivelse af vegetationens arts­sam­men­sæt­ning, udbredelse og hyppighed i alle type søer, også i dybe søer med anvendelse af dykker.
  • Undersøgelse og beskrivelse af vegetationen efter forskellige forskrifter, herunder det nationale overvågningsprogram NOVANA for søer.
  • Specialundersøgelser af bestemte arters udbredelse og hyp­pig­hed, f.eks. den sjældne liden najade i Nors Sø.
  • Kortlægning af vegetationens udbredelse og dækningsgrad på baggrund af feltundersøgelser og luftfotos, herunder bl.a. rørsumpens forekomst og udbredelse.

Erfaringer

BioApp har på baggrund i undersøgelser af en del søer opnået erfaring i at planlægge og gennemføre vegetationsundersøgelser i alle typer af søer og har indgående kendskab til tekniske anvisning for vegetation i NOVANA-regi. Firmaet råder over alt nødvendigt udstyr, herunder RIB’s, gummibåde, og vandkikkerter.  Til undersøgelserne af dybe søer og søer med dybtvoksende vegetation har BioApp egen biolog, der er uddannet som erhvervs­dyk­ke­re, og som har stor erfaring med registrering af vegetation i søer.

BioApp har gennem årene opbygget et stort kendskab til artssammensætningen i søer og er i stand til at bestemme stort set alle forekommende arter og grupper af planter. BioApp kan på den baggrund tilbyde at gennemføre og afrapportere undersøgelser af vegetationen i søer, efter de til enhver tid gældende forskrifter, men kan også designe og gennemføre special-undersøgelser, hvis dette er påkrævet. 

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email