Fisk i søer

Fiskeundersøgelser i Søer

Fiskeundersøgelse i ferskvandssøer begyndte for alvor at vinde indpas i Danmark i begyndelsen af 80’erne og senere kom også brakvandssøer og marine områder. BioApp har siden sin start haft fiskeundersøgelser i søer som et af sine kerneområder. Dette skyldes at indehaverne gennem sine tidligere ansættelser har udført et utal af undersøgelser og bidraget med fagligt input til tilblivelse af database Fiskebase, der pt. er den fiske database der anvendes på Danmarks Miljø Portal (DMP).

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kvantitative undersøgelser som overvågning af fisk i søer i NOVANA regi (Ny-Nordisk garn).
  • Kvalitativ undersøgelse af udbredelse af forskellige fiskearter.
  • Bestands- og biomasseopgørelse samt vurdering af søer egnethed for restaurering 
  • Aldersbestemmelse og vækstberegninger af fisk vha. skæl og/eller otolither
  • Maveundersøgelser
  • Mærkningsforsøg, individuel mærkning
  • Yngelundersøgelser 
  • Avanceret hydro-akustiske undersøgelser (ekkolod) af tæthed og biomasse
  • Redegørelse for søers tilstand udfra samstilling af eksisterende data

Erfaringer

Fiskeundersøgelser i søer har undergået en del udvikling siden 80’erne. Den mest markante ændring skete i 2004 med overgangen fra NOVA til NOVANA programmet, hvor ”lagkagemodellen” blev udskiftet med en volumen- og habitatbaseret model. Den nye model er blevet implementeret for at kunne sammenligne søer i Skandinavien på tværs af landegrænser. BioApp har indhentet erfaringer fra både lavvandet, dybe, rene, og uklare søer placeret over hele landet. Alle indsamlede data fra fiskeundersøgelserne er registreret i den nationale database fiskebase på Danmarks Miljøportal. BioApp rådet over flere mindre RIB’s, hvorfra fiskeriet udføres.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email