Ålegræs

BioApp foretager undersøgelser af ålegræs med enten kamera-slæde eller ved anvendelse af egen biolog med erhvervsdykkeruddannelse. Vi har i BioApp gennem flere år opsamlet erfaring med at kortlægge dybdegrænsen (hovedudbredelsen) med Side-Scan teknologi og kan derfor lave fladeudbredelser i områder, hvor det ikke er muligt at lave drone fotos til dybdegrænsen for ålegræsset. Herved opnår vi en meget præcis kortlægning af opnå et præcist billede af den faktiske ålegræsudbredelse.

Vi tilbyder således:

  • Arealkortlægning ved hjælp af drone fotografering.
  • Design af specialundersøgelser, baseline- og moniteringsprogrammer til bl.a. VVM-undersøgelser
  • Undervandsvideo og – fotodokumentationsopgaver
  • Side-Scan kortlægning
  • ‍Ålegræsundersøgelser i henhold til tekniske anvisninger NOVANA.

BioApp har flere års erfaring i undersøgelser, prøvetagning og artsbestemmelse af marine bundplanter. BioApp tilbyder alle former for vegetationsundersøgelser bl.a. under medvirken af biolog med erhvervsdykkeruddannelse. Vi anvender egne RIB-både, velegnede til dykning, og som kan operere ubesværet i både små lavvandede vige og offshore områder. Vi opererer over hele Danmark. 

Til registrering af ålegræs anvendes et program designet til direkte indtastning i felten, hvilket er med til at nedbringe omkostningerne.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email