Makroalger

BioApp foretager undersøgelser af makroalger ved hjælp af biolog med erhvervsdykkeruddannelse. Ønskes det at kende fladeudbredelsen af et område med egnet hård bund, vil dette på de vanddybder hvor sigten tillader det blive foretaget vha. drone og på det lidt dybere vand med Side-Scan teknologi.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Makroalgeundersøgelser i henhold til tekniske anvisninger NOVANA.
  • Arealkortlægning ved hjælp af drone fotografering.
  • Design af specialundersøgelser, baseline- og moniteringsprogrammer til bl.a. VVM-undersøgelser
  • Stenrevsundersøgelser
  • Undervandsvideo og – fotodokumentationsopgaver
  • Naturtype kortlægning (Natura-2000 kortlægning)

Erfaringer

BioApp har flere års erfaring i undersøgelser, prøvetagning og artsbestemmelse af marine bundplanter. BioApp tilbyder alle former for vegetationsundersøgelser bl.a. under medvirken af egen biolog med erhvervsdykkeruddannelse. Vi anvender egen RIB til opgaverne, da denne form for fartøj er velegnede til dykning, og kan operere ubesværet både kystnært og offshore. Da RIB’en  transporteres på en trailer, kan vi udfører undersøgelser over hele landet. 

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email