Sediment

BioApp har i gennemført flere undersøgelser af bundsedimentet i marine områder til beregning, kvantificering og kortlægning af f.eks. kornstørrelsesfordeling, det organiske indhold, tung- og sporemetalindhold og næringsstofindhold i sedimentet. Særlig fokus har været på områder udpeget som klappladsområder, råstofindvindingsområders og sedimenter i forbindelse med driften af akvakulturer.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Undersøgelser af bundsedimentet i marine områder
  • Kvalitative og kvantitative beskrivelser af bundens sedimentforhold.
  • Side-Scan af havbunden
  • Udarbejdelse af dybdekort vha. enkeltstråle ekkolod.
  • Kortlægning af sedimenttyper med avanceret hydro-akustisk måleudstyr (CHIRP-teknologi)

BioApp tilbyder flere former for sedimentundersøgelser. Indsamling af kajakprøver i 0-100 cm kernelængde eller hapsprøver i 0-30 cm kernelængde, eventuelt under medvirken af dykker til indsamling af uforstyrrede overfladesedimentprøver. Vi anvender eget prøvetagningsudstyr og RIB både eller chartrede skibe med krankapacitet til større havgående opgaver. 

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email