Fiskeri

‍BioApp har gennem en længere årrække gennemført undersøgelser og kortlægning af fiskeriet i Danmark, i forbindelse med VVM undersøgelser for havmøller og broforbindelser. Fiskeriet i Danmark er i dag et af de mest regulerede erhverv. En kortlægning af fiskeriet virker derfor umiddelbar som en simpel opgave, da data i er registreret i databaser. I praksis forholder det sig dog noget anderledes, da ændrede krav og forudsætninger for data i databaserne løbende er blevet ændret. Dette stiller store krav til viden om historikken i lovgivning for ikke at fejl tolkning data.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Kortlægning af fiskeriintensitet i specifikke områder
  • Kortlægning af fiskerimønstre
  • Vurdering af marine anlæg på fiskeriet
  • Artskortlægning vha. logbogsdata og VMS-data
  • Fiskeundersøgelser i samarbejde med fiskere 

BioApp har i dag omfattende erfaring indenfor databehandling af fiskeridata og har gennem intenst samarbejde med KrogConsult Aps, opnået stor viden og erfaring om ændringer i vilkårene for fiskeriet gennem tiden. BioApp er dermed godt rustet til at undgå de mange faldgrupper der er i forbindelse med vurdering er af fiskeridata.

Foruden at have indgående kendskab til fiskeriet søger BioApp også at inddrage erhvervet i undersøgelser i forbindelse med forsøgsfiskeri. Ved at tilbragt meget tid i selskab med fiskere er der opnået et mere nuanceret billede af fiskeriet og de udfordringer de står overfor.  

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email