Fisk i marine områder

BioApp har gennem en længere årrække planlagt og gennemført fiskeundersøgelser i brakvand og marineområder. Kompetencerne strækker sig vidt, fra undersøgelser i kystnæreområder til offshore opgaver. Undersøgelserne er blevet foretaget med en langrække af forskellige redskaber målrette de enkelte problemstillinger.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Overvågning af fisk i kystområder (bl.a. NOVANA)
  • Overvågning af fisk i tilknytning til søkonstruktioner (vindmøller, boreplatforme, mm.) 
  • Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af udbredelse af forskellige fiskearter
  • Aldersbestemmelse vha. otolither og/eller skæl
  • Maveundersøgelser
  • Akustiske undersøgelser (ekkolodning) både horisontal og vertikal
  • Mærkningsforsøg til redegørelse af migrationsmønstre af både stationære og migrerende arter
  • Adfærdsstudier med video og akustik
  • Larve og æg undersøgelser
  • Indsamling og sammenstilling af information fra fiskere. 

BioApp har i dag omfattende erfaring inden for tilrettelæggelse og udførsel af fiskeundersøgelse i det marine miljø herunder medvirket til metodeforslag til NOVANA overvågning af kystfisk. 

Til udførelse af vores opgaver benytter vi sødygtige RIB-både undertiden ledsaget af et støttefartøj, hvis opgaven påkræver det. Variationen af opgaver er stor og omfatter b.la. monitering af iltsvindsramte fjord- og havområder, VVM undersøgelser af råstofindvinding samt offshore opgaver i tilknytning til vindmølleparkerne og olieaktiviteter i Nordsøen. 

I tilknytning til offshore opgaverne har vi erfaring med brug af et højt avanceret hydroakustik (ekkolod) for at forbedre kvantificeringen af tæthed og biomasse af fisk samt beskrive adfærd.

Contact

Maks Klaustrup
BioApp.dk

Send email